*    از مرورگر کروم استفاده نمایید.

*    فایل اسکن شده عکس پرسنلی با محدودیت حجم حدکثر 500kb و اندازه بین 200 تا 300 پیکسل باشد. (عکس پرسنلی تمام رخ و واضح)

*    شما دارای محدودیت زمانی 30 دقیقه برای تکمیل اطلاعات استخدامی هستید،در صورت بیشتر شدن زمان، ممکن است اطلاعات وارد شده شما پاک شود.

*   در صورت تمایل به انضمام فایل رزومه ،اسم فایل انگلیسی، قالب آن pdf باشد و حجم آن از یک مگابایت بیشتر نباشد.